Untitled Document
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
8 กรกฏาคม 2558
วันนี้ :
4 คน
เมื่อวาน :
7 คน
เดือนนี้ :
270 คน
เดือนที่แล้ว :
310 คน
ปีนี้ :
1,662 คน
ปีที่แล้ว :
2,407 คน
ทั้งหมด :
9,712 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.238.24.209
 
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร :อ่าน 5 คน ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้.. :อ่าน 17 คน ประกาศเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เรื่อง ประกาศรายงานเงินสะส.. :อ่าน 20 คน ประชาสัมพันธ์ ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใ.. :อ่าน 40 คน การใช้พลังงานของเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ประจำปีงบประมาณ .. :อ่าน 19 คน ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี และปลัด.. :อ่าน 99 คน นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที.. :อ่าน 69 คน คำสั่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมน.. :อ่าน 87 คน
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
     
 
 
 
   
 
 
:::::::::::::::::::::