Untitled Document
 
 
 
Powered By : CJWORLD.CO.TH
qrcode
8 กรกฏาคม 2558
วันนี้ :
3 คน
เมื่อวาน :
11 คน
เดือนนี้ :
213 คน
เดือนที่แล้ว :
249 คน
ปีนี้ :
213 คน
ปีที่แล้ว :
2,407 คน
ทั้งหมด :
8,263 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 52.203.18.65
 
ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี และปลัด.. :อ่าน 11 คน คำสั่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เรื่องมอบอำนาจของนายกเทศมน.. :อ่าน 10 คน คำสั่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนาย.. :อ่าน 12 คน เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเท.. :อ่าน 12 คน ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจั.. :อ่าน 21 คน ประชาสัมพันธ์ แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง :อ่าน 54 คน ประชาสัมพันธ์ แจ้งการในงาน DLA Chatbot :อ่าน 32 คน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออนุญาตดำเนินโครงการ :อ่าน 31 คน
 
                                                                                   
 
 
 
ยังไม่มีข้อมูล
 
     
 
 
 
   
 
 
:::::::::::::::::::::