Untitled Document
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่1 ประจำปี 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563