Untitled Document
 
 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563