Untitled Document
 
 
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลพ่อมิ่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2563