Untitled Document
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
   
 
   จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง หมู่ที่ 3
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 08 มกราคม. 2563