Untitled Document
 
 
 
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2560