Untitled Document
 
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2565