Untitled Document
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564