กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
รายละเอียด :
    วันนี้ (22 เมษายน 2565) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ. พื้นที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง นายมะก็รี ตาเยะ นายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง โดยดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณรอบสระเก็บน้ำ ม.3 ต.พ่อมิ่ง /กิจกรรมเก็บกวาดขยะ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนสายพ่อมิ่ง-น้ำบ่อ ม.3 ต.พ่อมิ่ง และสายถนนบ้านเคียน ม.1 ต.พ่อมิ่ง /ถนนสายบ้านโต๊ะแมว ม.5 ต.พ่อมิ่ง และกิจกรรมทำความสะอาดมัสยิดบ้านพ่อมิ่ง ม.3 และมัสยิดบ้านนาจาก ม.2 ต.พ่อมิ่ง ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก… - ผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหาร ทต.พ่อมิ่ง - สมาชิกสภา ทต.พ่อมิ่ง - พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างในสังกัด - ชุดทหารทักษิณสัมพันธ์ที่ 101 และ 102 - กองร้อยทหารที่ 4209 - ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.พ่อมิ่ง ผช. ผรส. ชรบ. อสม.และประชาชนบ้านเคียน - ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.พ่อมิ่ง ผช. ผรส. ชรบ. อสม.และประชาชนบ้านโต๊ะแมว - อสม.ในพื้นที่
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**