กิจกรรม : โครงการอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนในตำบล (มะพร้าวคั่ว)

รายละเอียด :
    วันนี้ (31 มีนาคม 2565) เวลา 09.30 น. ณ มัสยิดอัรเราะห์มัด ม.2 ต.พ่อมิ่ง นายมะก็รี ตาเยะ นายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง ได้พบปะประชาชนและเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนในตำบล (มะพร้าวคั่ว) ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพดังกล่าว 25 คน โดยกิจกรรมโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่เยาวชนและประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อให้สามารถแปรรูปมะพร้าวซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่มีในตำบลพ่อมิ่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวรอฮานิง เจ๊ะยอ บัณฑิตอาสาสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี มาถ่ายทอดเทคนิค ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรม รวม 2 วัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565    อ่าน 24 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**